We are Driving Innovation
through Technology

Our mission is to SAVE the DIGITAL WORLD and leverage our expertise to deliver high-quality solutions.

Who We Are

We leverage cutting-edge automation, renowned for its exceptional readability, usability, and scalability, to deliver next-generation DX solutions that empower businesses to thrive in the digital age
0+
Fortune 500 Companies
0+
Succesful Projects
0+
Early Stage Startups
0+
Years of Success
0+
Different Industries
0
Awards

Who We Are

We leverage cutting-edge automation, renowned for its exceptional readability, usability, and scalability, to deliver next-generation DX solutions that empower businesses to thrive in the digital age
Years of Success
0+

Successful Projects

0+

Different Industries

0+

Fortune 500 Companies

0+

Early Stage Startups

0+

Awards

0

What We Offer

DX Solutions

Software Testing

Big Data & AI

Cyber Security

DX Solutions

Software Testing

Big Data & AI

Cyber Security

Trusted by enterprises globally

Image

Why Choose Us

End-to-end solution

From progressive web to native apps, our team of highly-skilled engineer can help your business build user-friendly, scalable and reliable end products and solutions on time and within budget

Strong Pool of Tech Talent

We are comprised of an experienced team international professionals in IT services consulting with skill-sets and experience that help you achieve big wins

Quality at Prices You Can Afford

We deliver high-quality results at attractive prices by leveraging a perfect balance of on-shore and off-shore IT outsourcing talent

Fast, Responsive & Agile

AGEST Vietnam boasts a robust talent pool of over 700 highly educated and dedicated engineers in Vietnam, Japan, and the US. This geographically diverse team delivers on-demand scalability and unmatched reliability for your software projects

Why Choose Us

End-to-end solution

From progressive web to native apps, our team of highly-skilled engineer can help your business build user-friendly, scalable and reliable end products and solutions on time and within budget

Strong Pool of Tech Talent

We are comprised of an experienced team international professionals in IT services consulting with skill-sets and experience that help you achieve big wins

Quality at Prices You Can Afford

We deliver high-quality results at attractive prices by leveraging a perfect balance of on-shore and off-shore IT outsourcing talent

Fast, Responsive & Agile

We follow Agile principles throughout our engineering processes, offering you the flexibility to adapt to your needs with changes in requirements and features

Awards & Newspaper

Testimonials

Discover the transformative experiences of our clients

Testimonials

Discover the transformative experiences of our clients
Let’s boost your success in the digital era

Frequently Asked Questions

Outsource smart, not all. While most networks and databases stay in-house, non-core operations like website and software design often see successful long-term partnerships with skilled offshore or onshore providers.
Although practically every project can be outsourced in theory, most businesses prefer to keep control of their networks and databases in-house. Nonetheless, a project can be outsourced to an offshore or onshore vendor if it is outside of a company's core business operations. Website and software design companies frequently develop enduring partnerships with outsourcing providers and outsource the majority of their tasks to them.
Although practically every project can be outsourced in theory, most businesses prefer to keep control of their networks and databases in-house. Nonetheless, a project can be outsourced to an offshore or onshore vendor if it is outside of a company's core business operations. Website and software design companies frequently develop enduring partnerships with outsourcing providers and outsource the majority of their tasks to them.
Image

Vu Nguyen

Director of Information Technology

Vu Nguyen is a seasoned IT professional with a proven leadership and innovation track record in technology. Currently serving as the Director of Information Technology of AGEST Vietnam (AGV), Vu brings experience, drives IT strategy and ensures seamless technological operations for the company and its local and global affiliates.

Vu has always demonstrated a passion for leveraging technology to solve complex challenges and improve business processes throughout his career. Before joining AGEST VN (former name LogiGear VN) in 2008, he held key roles in various IT capacities.

Besides a bachelor in IT, Vu holds a bachelor in business administration from the University of the People (USA). This academic background, combined with his extensive experience in information technology, positions Vu as a well-rounded leader with a comprehensive understanding of business and technology.

Vũ Nguyễn

Giám đốc CNTT

Ông Vũ Nguyễn là một chuyên gia CNTT dày dạn kinh nghiệm với khả năng lãnh đạo và đổi mới công nghệ đã được chứng minh. Với chức vụ Giám đốc Công nghệ Thông tin của AGEST Việt Nam (AGV), ông Vũ Nguyễn mang đến kinh nghiệm, thúc đẩy chiến lược CNTT và đảm bảo hoạt động công nghệ liền mạch cho công ty cũng như các chi nhánh trong nước và toàn cầu.

Ông Vũ Nguyễn luôn thể hiện niềm đam mê tận dụng công nghệ để giải quyết những thách thức phức tạp và cải thiện quy trình kinh doanh trong suốt sự nghiệp của mình. Trước khi gia nhập AGEST Việt Nam (tên cũ là LogiGear VN) vào năm 2008, ông giữ các vai trò chủ chốt ở nhiều vị trí CNTT khác nhau.

Ngoài bằng cử nhân CNTT, ông Vũ còn có bằng cử nhân quản trị kinh doanh của UoP (Mỹ). Nền tảng học vấn này, kết hợp với kinh nghiệm sâu rộng về công nghệ thông tin, giúp ông Vũ trở thành một nhà lãnh đạo toàn diện với hiểu biết toàn diện về kinh doanh và công nghệ.

Tâm Phan

Giám đốc kinh doanh - Thị trường Nhật Bản

Ông Tâm Phan là một chuyên gia giàu kinh nghiệm với hơn 16 năm cống hiến cho ngành công nghệ. Sinh ra và lớn lên tại Tokyo, Nhật Bản, ông Tâm đã nuôi dưỡng đam mê với công nghệ từ nhỏ. Ông Tâm tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thành tích học tập ưu tú của ông đã đặt nền móng cho sự thành công trong tương lai. Trong quãng đời nghề nghiệp của mình, ông Tâm đã chứng minh được khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của dự án từ phía khách hàng.

Ông Tâm đã tập trung mạnh mẽ vào việc đảm bảo nguồn cung ứng linh hoạt của tài nguyên và phương pháp phát triển phần mềm, cùng việc tham gia vào quá trình thiết kế, tư vấn phần mềm, và các hoạt động liên quan khác trong lĩnh vực phần mềm. Những kinh nghiệm ban đầu của ông đã mang lại cho ông sự hiểu biết toàn diện về phát triển phần mềm, kiến trúc hệ thống và quản lý dự án. Ông đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo xuất sắc trong nhiều năm, hướng dẫn các nhóm thực hiện các dự án phức tạp và thúc đẩy môi trường làm việc hợp tác.

Ông Tâm nhanh chóng thăng tiến nhờ vào khả năng đoán trước các xu hướng của ngành. Với tư cách là Giám đốc Kỹ thuật, ông đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh công nghệ của công ty bằng cách giám sát việc phát triển các giải pháp tiên tiến đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thế giới kỹ thuật số.

Ông đã lãnh đạo thành công nhóm của mình trong việc triển khai các công nghệ biến đổi để cung cấp các dự án phần mềm quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, Thương mại điện tử và ô tô. Ông Tâm từng đảm nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt tại các công ty hàng đầu Nhật Bản tại Nhật Bản và Việt Nam trước khi gia nhập AGT. Câu chuyện của ông Tâm kể về sự cống hiến, sự đổi mới và khả năng lãnh đạo của ông đã khiến ông trở thành một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực CNTT. Ông nhận được chứng chỉ về Thiết kế phần mềm từ Hiệp hội Hợp tác Kỹ thuật Nước ngoài và Quan hệ Đối tác Bền vững, Nhật Bản (AOTS) vào năm 2007.

Tam Phan

Director of Japan Business Development

Tam Phan has over 16 years of experience in the tech industry and is a seasoned professional. Tam developed a passion for technology from a young age and was raised in Tokyo, Japan. He earned his degree in Computer Science from the University of HoChiMinh City, where his academic excellence laid the foundation for his future success. Throughout his career, he has a proven track record of meeting customer project needs.

Tam focuses on sourcing software development resources and solutions as well as software design, consulting, and other software-related activities. His early experiences gave him a comprehensive understanding of software development, system architecture, and project management. He has shown excellent leadership skills over the years, guiding teams through complex projects and fostering a collaborative work environment.

He quickly rose through the ranks due to his commitment to innovation and ability to foresee industry trends. As the Head of Engineering, he plays a crucial role in shaping the company’s technological landscape by overseeing the development of cutting-edge solutions that meet the ever-evolving needs of the digital world. Tam is known for his strategic vision and hands-on approach.

He has successfully led his team in implementing transformative technologies to deliver large-scale software projects in various domains, including education, eCommerce, and automobile. Tam held key managerial positions at leading Japanese companies in Japan and Vietnam before joining AGT.

Tam’s story is about his dedication, innovation, and leadership, which have made him a prominent figure in the IT landscape.

He received a certificate in Software Design from The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships, Japan (AOTS) in 2007.
Long Vuong is the COO of AGEST Vietnam (AGV). He has 30-year+ experience in the corporate world. Prior to joining AGV 14 years ago (2010), he had been holding multiple leadership roles including General Manager cum Chief Accountant for a 500-staff Belgian diamond company for 15 years, and Director of Operations for a 100-staff publishing company for 2 years. Long has a great network in the IT community, associations, and academia in Vietnam.

Long occasionally participates in studies in management science at national and institution levels, teaches and speaks at universities and conferences on various topics of his expertise. He also makes writing and translating his hobby in free time. A few books he translated and published: Nudge (Richard Thaler’s 2017 Nobel Prize in Economics), Classic Drucker, The Future Leader (Top-10 leadership books 2023), Smart Trust, The Snowball, and 30+ other leadership/management books. Long was awarded an Excellence Prize (2016) in Tokyo by the Japan Foreign Trade Council for his writing on the role of Japanese companies in global trade. He is currently the President of the EMBA Alumni of UEH University.

Long holds an Executive MBA degree (valedictorian), a BA in finance & accounting, and a BA in English linguistics.
Toan brings with him 20 years’ experience and broad knowledge of the Information Technology industry, spanning building and running offshore development center to deliver custom software development services, Big Data/AI Solutions, and IT/Cloud Infrastructure management services business for leading technology players across the globe such as NortelNetwork Canada, Netgear USA, SingTel Singapore, Ruckus Wireless USA/Taiwan, Absolute Software Canada, Vitruvian Partners UK, Regal Logistics, etc.

Toan is the founder and a key member of TPP Software’s, considering changing to AGEST Vietnam, Executive board in Vietnam. With seasoned knowledge and experience from various technical and management positions at world-leading technology companies, he plays the key roles in leading continued development of TPP Software corporate strategy, strategic customer relationship, building flexibility in response, ensuring high standard and quality delivery in an increasingly demanding market place. Since the time TPP merged into LogiGear Corporation (a subsidiary of Digital Heart Holding, a listed company in Japan) in Mar 2021, he continuously proves himself as a strong experienced leader by overseeing 150 members and increasing the revenue of 180% annually on average, from 1.3M USD in 2021 to 6.3M USD by 2023, while meeting targeted gross profit margin and net profit margin given by the BOD. In August 2023, Toan was reallocated and appointed VP of Software and Business Development at LogiGear Corporation in the USA, in which he is responsible for corporate marketing, software development services and business expansion. At the same time, he is also appointed CSMO of AGEST Vietnam, in which he oversees software development division and is responsible for developing sale and marketing strategy and execution for APAC region.

Toan was previously a co-founder of S3 Corp., one of Vietnam’s Leading IT companies. During his 7-year career at S3 Corp., he oversaw over 250 employees working offshore, onshore and also led the company’s strategy, global business development, and services delivery for key customer accounts. He succeeded in leading S3 Corp. to be among the top 10 ITO enterprises in Vietnam, doubling its revenue to 4M USD in 2 years. Prior to joining S3 Corp., Toan helps responsibility for various technical and leadership positions in TMA Solutions to deliver testing and automation test development for Nortel Network and Blade Network Technology which was acquired by IBM. He also spent several years working in the US, Canada, Taiwan leading the team to provide network solutions and testing for AT&T and KDDI customers. Toan got Executive MBA degree with high result from University of Hawaii at Manoa and awarded to be lifetime member of Beta Gamma Sigma (BGS)
Mizuide Tamaki, CFA, received his Master of Engineering in Applied Physics from Tohoku University in March 1990.

He joined a major Japanese bank, and was engaged in development of financial engineering products, then became Chief Manager of Risk Management Department in Singapore and Compliance Department at HQs Tokyo.

After 28 years of banking life, he moved to a Japanese car seat manufacturer who wanted to set up a new factory in Asia, where he became the local General Director. After establishing a factory near Hanoi, he joined Digital Hearts Holdings for another opportunity and was transferred to Ho Chi Minh as ex-LogiGear Vietnam’s (now AGEST Vietnam) Japan Business Head.

In February 2023, he took LogiGear Vietnam GD role, now CEO and GD of AGEST Vietnam.

Khuong Ngo

General Manager/AGV-Saigon (Test)

Khuong Ngo is the General Manager of AGEST Vietnam (AGV)-HCM, in charge of Software Test Division and Test Center of Excellence.  His responsibility includes business development, resource capability development and testing service delivery management. Besides, he also leads the innovation and technology research activities for new software testing methodologies on a companywide scale.

Khuong joined AGV under its former name “LogiGear Vietnam” since 2005 as a Software Developer for TestArchitect™, the action-based automation software testing tool, in its very first version. Khuong is a well-proven Project Management Professional (PMP). Khuong spent some time in LogiGear Headquarters, CA, USA in 2015, where he got trained of management and leadership in software outsourcing business. Over 18 years functioning in various technical and management positions, Khuong is now a key member of the senior management team of AGV.

Khuong holds a Bachelor of Science in Software Engineering by the Ho Chi Minh City University of Science.

Yen Nguyen

Financial Controller

Yen Nguyen is a core member of the senior management team of AGEST Viet Nam (AGV). She joined the company in 2010 when it was operating under the name of LogiGear Vietnam. Since then she has made her concrete career development with AGV through different roles and responsibilities: Accounting Clerk, Accountant, General Accountant, Chief Accountant, and Financial Controller at present. Besides, she oversees the corporate legal area of AGV in Vietnam.

In the role of a Financial Controller, Yen looks after all accounting/finance related activities, including cost accounting, managerial accounting, and budgeting. She assists the BOD and division heads with preparation and implementation of annual operating budgets, oversees the preparation of financial reports, monitors the internal and external compliance as well as conducting internal audits, due diligences, and spontaneous reports from time to time.

Yen holds a bachelor degree in accounting and a bachelor degree in Business English. She also earned a good number of professional certificates such as Certificate of Chief Accountant; Banking and Finance English; Marketing and Branding Management; and Public and Media Relations along her career journey.

Hien Nguyen

General Manager/AGV-Hanoi

Hien Nguyen is a General Manager of AGEST Vietnam (AGV), manages DX development center (Hanoi branch). He has 18-year experience in IT system development industry.

Hien graduated from Hanoi University of Science and Technology, he spent 4 years working in Japan. While living and working in Japan, he held positions as a programmer and system engineer.

Back to Vietnam, he joined a startup and worked for that company for nearly 10 years; The positions include BrSE, General Manager, Division Director; The company went from about 10 employees to a company of 500 employees. During this time, Hien also built the R&D team and Sales & Marketing team for the SEA market.

From 2020, Hien started a technology company, and helped AGV build a DX development center – Hanoi branch from July 2023.

Currently, he holds two concurrent positions: GM of AGV Hanoi and CEO of a technology company.

Tam Pham

Director of Japan Business QA

Tam Pham is currently the Director of Japan Business QA of AGEST Vietnam (AGV). Tam joined AGV since 2011 when it was operated in Vietnam under the name of LogiGear Vietnam.

Tam has spent over 15 years in outsourcing software development, he plays multiple roles such as: Software Developer, Project Technical Leader, Test Leader, Project Manager, Delivery Manager, Engineering Manager, and Director. He worked a few years in Japan in 2007 and 2015. He also traveled to and got trained at LogiGear Headquarters, CA, USA for a while in 2016. This brought him a solid experience related to management and leadership in software outsourcing.

Tam enjoys great time as a R&D leader to research and develop automation testing product. For all of his career, Tam has been interested in software design, test automation and the state of the art of software craftsmanship. Tam has introduced his first line of code since 2001 and got engineer’s degree of Information Technology from Da Nang University of Science and Technology in 2006.

Thang Nguyen

General Manager, AGV Danang

Thang Nguyen is a seasoned professional with 17 years of dedicated service to AGEST Vietnam. Currently serving as the General Manager of AGEST Vietnam’s Danang branch, Thang’s expertise and leadership have played a pivotal role in the company’s success. With a background in Computer Science from the University of Madras in India, he has honed his skills and knowledge to excel in his career.

Thang’s journey within AGEST Vietnam has seen him take on diverse roles, culminating in his current position. Notably, he led the quality team for TestArchitect, a flagship product of AGEST Vietnam. His contributions to TestArchitect, a renowned automation tool acclaimed for its ability to automate a wide array of common AUT technologies, including Web, Desktop (.Net, Java, etc.), Web Services, Databases, and Images, have been instrumental in enhancing the product’s standing in the industry.

Thang Nguyen’s commitment, expertise, and leadership exemplify his invaluable contributions to AGEST Vietnam’s growth and success. As General Manager of AGV-Danang, his vision and dedication continue to drive the branch forward, setting new standards for excellence within the AGEST Vietnam.